Ines DanceInes DanceTürküBelTürküBelAka O PeleAka O PeleOriental ShopOriental Shop

Sissejuhatus

Idamaise tantsu mõjust inimese füüsisele
Koostas: Ines Karu, 30.04.2010
Tervikliku uurimistöö "Idamaise tantsu mõjust inimese füüsisele" leiad siit.

Sissejuhatus

Idamaine tants on tants Emakeselt Maalt. Ärata üles oma sisemine mina ning taasta keha, mõistuse ning hinge spirituaalsed energiad - idamaine tants aitab naistel uuesti leida enda loomupärase loomingulisuse!

Antud uurimistöö eesmärgiks on selgitada välja idamaise tantsu mõju inimese füüsisele. Idamaise tantsu õpetajana soovisin olla teadlik idamaise tantsu mõjuteguritest – kuna antud teema kohta leidus vähe materjali, siis otsustasin seda teemat lähemalt uurida.

Käesolevas töös selgitame välja idamaise tantsu tegeliku võimaliku mõju harrastajatele keskendudes tähtsamatele tervist mõjutavatele teguritele. Usun, et antud teema on oluline kõikidele idamaise tantsu juhendajatele, kuna oma õpilasi tuleb osata informeerida, õpetada kui jälgida. Paljudel õpetajatel puuduvad teadmised meditsiinilistest probleemidest, mis võivad tantsu harrastades tekkida sõltuvalt erinevatest kehahoiakutest (enamasti tuleneb puudulikust õpetamisest) ning põhjustades tervisehäireid. Soovin, et kõik juhendajad oleksid suutelised oma õpilastele usaldusväärset nõu jagama kuidas treenida, et endale liiga ei tehtaks. Antud töö hüpoteesiks sai seatud, et idamaine tants on inimese füüsisele kasulik.

Uurimistöö esimene osa seletab lahti erinevad kasutegurid, mis tulenevad idamaisest tantsust. Samuti annan ülevaate erinevatest haigustest ning tervisehäiretest, mida on võimalik idamaise tantsuga ennetada või leevendada. Uurimistöö teine osa koosneb idamaise tantsu harrastajate intervjuudest, kus selgub, mida idamaist tantsu õpilased tegelikkuses arvavad. Uurimistöö viimases osas on sõnastatud uurimistöö kokkuvõte ja tulemused. Eestikeelse töö maht on 20 lehekülge.

Edasi >